logo_medisun

جدیدترین برند تولیدی در محصولات گل افشان آرایش میباشد که با تولید برترین محصولات مراقبت در برابر اشعه مضر آفتاب در تنوع بالا و در قالب یک مجموعه اقدام به رفع یکی از نیازهای اساسی مصرف کنندگان محترم در خصوص مراقبت های روزانه در برابر اشعه های مضر آفتاب نموده است. محصولات این برند شامل انواع ضد آفتاب، کرم اتوبرنز و روغن آفتاب می باشد.

عرضه شده در کلیه داروخانه ها